Računovodstvo

Računovodstvo ni samo premetavanje številk. Pomembna je skrbnost in natančnost ter poznavanje poslovanja stranke in njenih zahtev.

Prilagodimo se vašemu poslovanju ne glede na velikost podjetja (samostojni podjetniki, male, srednje ali velike družbe), če poslujete doma ali v tujini z željami po računovodskem servisu, nadzoru internega računovodstva ali le izdelavi letnih bilančnih poročil.  Z našimi izkušnjami na področju računovodstva in revizije, zmožnostjo prilagajanja in kreativnostjo vam lahko pomagamo pri:

 • poslovanju s tujino, plačilno sposobnostjo kupcev in dobaviteljev,
 • reševanju davčnih nejasnosti in pravilnim interpretacijam,
 • optimizacijo stroškov in analizo obstoječih stroškov,
 • vzpostavitvijo protokolov delovanja in kontrolnih točk,
 • izterjavi neplačanih račun ali predčasnem poplačilu,
 • sodelovanju z revizorjem in pripravi poročil.

V računovodskem servisu Finančni koncepti za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti.

Uporabljajmo programsko opremo uveljavljene programske hiše Datalab s programom Pantheon.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo